University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 14 (6) 2015 str. 163–174

Maria Licznar-Małańczuk

WSTĘPNA OCENA ZASTOSOWANIA KOSTRZEWY OWCZEJ (FESTUCA OVINA L.) JAKO ŻYWEJ ŚCIÓŁKI W SADZIE JABŁONIOWYM

abstrakt: Ściółkowanie roślinami okrywowymi, które zwiększa bioróżnorodność upraw sadowniczych, jest jednym ze sposobów ograniczenia zachwaszczenia w sadzie odpowiednim dla zrównoważonej produkcji. Żywa ściółka stanowi jednak konkurencję wobec drzewa owocowego, co może prowadzić do ograniczenia jego siły wzrostu i owocowania. Wzrost, plonowanie i jakość owoców oceniano w młodym sadzie ściółkowanym kostrzewą owczą (Festuca ovina L.) na terenie Stacji Badawczo-Dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Odmianę ‘Ligol’ na podkładkach M.9, M.26 oraz P 60 wysadzono wiosną 2009 r. W kolejnych czterech latach po założeniu sadu (2010–2013) w rzędach drzew wysiewano kostrzewę owczą. Do roku jej wprowadzenia zastosowano ugór herbicydowy. Wysiew kostrzewy owczej już w drugim roku po posadzeniu jabłoni istotne obniżył sumę plonu z drzewa w pierwszych czterech latach owocowania, ale przyczynił się do poprawy wybarwienia owoców. Opóźnienie wysiewu rośliny okrywowej do trzeciego lub czwartego roku po założeniu sadu pozwoliło uniknąć jej negatywnego oddziaływania na plonowanie i wzrost jabłoni, a także jakość owoców wielkoowocowej odmiany jabłoni. Dodatkowo zadowalające zabezpieczenie gleby przed zachwaszczeniem przez darń pozwala na rozważenie ściółkowania kostrzewą owczą jako alternatywy – ten sposób pielęgnacji gleby kilka lat po założeniu sadu mona stosować zamiast ugoru herbicydowego.
pub/14_6_163.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom14/zeszyt6/14_6_163.pdf
słowa kluczowe: roślina okrywowa, trawa, podkładka, wzrost, plonowanie

Zapis do cytowania:

MLA Licznar-Małańczuk, Maria. "SUITABILITY OF BLUE FESCUE (Festuca ovina L.) AS LIVING MULCH IN AN APPLE ORCHARD – PRELIMINARY EVALUATION." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14.6 (2015): 14.
APA Licznar-Małańczuk, M. (2015). SUITABILITY OF BLUE FESCUE (Festuca ovina L.) AS LIVING MULCH IN AN APPLE ORCHARD – PRELIMINARY EVALUATION. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14 (6), 14.
ISO 690 LICZNAR-MAłAńCZUK, Maria. SUITABILITY OF BLUE FESCUE (Festuca ovina L.) AS LIVING MULCH IN AN APPLE ORCHARD – PRELIMINARY EVALUATION. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2015, 14.6: 14.
EndNote BibTeX RefMan