University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 14 (6) 2015 str. 175–188

Ewa Dorota Zalewska, Zofia Machowicz-Stefaniak, Ewa Dorota Król

GRZYBY ZASIEDLAJĄCE KMINEK ZWYCZAJNY W RÓŻNYCH REGIONACH UPRAWY

abstrakt: Powtarzająca się w tych samych regionach rolniczych uprawa kminku zwyczajnego sprzyja występowaniu chorób infekcyjnych, które obniżają ilość i jakość surowca zielarskiego. Celem badań było określenie składu gatunkowego grzybów zasiedlających różne organy kminku odmiany Konczewicki, w latach 2011–2013. Obserwacje zdrowotności roślin prowadzono na plantacjach w regionie centralnej i wschodniej Polski. Czyste kultury grzybów identyfikowano z dobrym skutkiem na PDA lub na podłożach standardowych. Wykryto nowy, nienotowany wcześniej na kminku w Polsce grzyb Mycocentrospora acerina, powodujący nekrotyczne plamy na nadziemnych i podziemnych częściach roślin. W regionie centralnej Polski podczas ciepłej i wilgotnej pogody występowała epidemia seproriozy kminku Septoria carvi. Przy temperaturze dochodzącej do 28oC i niewielkiej wilgotności względnej powietrza wystąpiła epidemia mączniaka właściwego Erysiphe heraclei. Wykazano rosnące zagrożenie kminku przez grzyby Colletotrichum spp. powodujące antraknozy oraz przez grzyby glebowe, Sclerotinia sclerotiorum i Rhizoctonia solani.
pub/14_6_175.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom14/zeszyt6/14_6_175.pdf
słowa kluczowe: kminek zwyczajny, zdrowotność roślin, grzyby, hodowla, identyfikacja

Zapis do cytowania:

MLA Zalewska, Ewa Dorota, et al. "FUNGI COLONIZING CARAWAY (Carum carvi L.) IN DIFFERENT REGIONS OF CULTIVATION." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14.6 (2015): 14.
APA Zalewska, E. D., Machowicz-Stefaniak, Z., & Król, E. D. (2015). FUNGI COLONIZING CARAWAY (Carum carvi L.) IN DIFFERENT REGIONS OF CULTIVATION. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14 (6), 14.
ISO 690 ZALEWSKA, Ewa Dorota, MACHOWICZ-STEFANIAK, Zofia, KRóL, Ewa Dorota. FUNGI COLONIZING CARAWAY (Carum carvi L.) IN DIFFERENT REGIONS OF CULTIVATION. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2015, 14.6: 14.
EndNote BibTeX RefMan