University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 14 (6) 2015 str. 189–200

Krystyna Pudelska, Jerzy Hetman, Sylwia Łukawska-Sudoł, Marzena Parzymies

WYDAJNOŚĆ KARP MATECZNYCH I JAKOŚĆ SADZONEK ZIELNYCH KILKU ODMIAN DALII OGRODOWEJ

abstrakt: Dalia, obok chryzantem czy tulipanów, jest jedną z najpiękniejszych i najchętniej uprawianych bylin. Ponieważ roślina ta coraz częściej wykorzystywana jest do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej, producenci poszukują bardziej wydajnych sposobów jej rozmnażania. W latach 2011–2014 w Gospodarstwie Doświadczalnym Felin Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przeprowadzono badania, w których oceniono wydajność karp czterech polskich odmian dalii rabatowych. Karpy wczesną wiosną wystawiano z przechowalni, sadzono do skrzynek i ustawiano na stołach w szklarni. Z pędów wyrastających na karpach pozyskiwano zielne sadzonki pędowe do dalszych doświadczeń, celem których była ocena jakości czterech typów ukorzenionych sadzonek zielnych. Wykazano, że liczba pojawiających się wiosną pędów zielnych na roślinie matecznej zależała od odmiany i sezonu prowadzonych badań. Najwięcej pędów tworzyły karpy odmian ‘Krynica’ i ‘Halinka’. Najbardziej wydajne były karpy, z których cięto od 10 lutego do 20 kwietnia sadzonki wierzchołkowe (90–115 sadzonek). Liczba pędów zielnych, z których pozyskiwano sadzonki z piętką, bez piętki i dwuwęzłowe wynosiła w sezonie średnio od 50 do 80. Najlepszą jakością ukorzenionych sadzonek (świeża masa sadzonki, liczba liści na sadzonce, świeża masa i liczba korzeni) charakteryzowały się te z tzw. piętką.
pub/14_6_189.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom14/zeszyt6/14_6_189.pdf
słowa kluczowe: dalia ogrodowa, odmiany, wydajność karp, typy sadzonek, jakość ukorzenionych sadzonek

Zapis do cytowania:

MLA Pudelska, Krystyna, et al. "THE EFFICIENCY OF MOTHER CROWNS AND QUALITY OF SOFT CUTTINGS OF A FEW DAHLIA CULTIVARS." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14.6 (2015): 14.
APA Pudelska, K., Hetman, J., Łukawska-Sudoł, S., & Parzymies, M. (2015). THE EFFICIENCY OF MOTHER CROWNS AND QUALITY OF SOFT CUTTINGS OF A FEW DAHLIA CULTIVARS. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14 (6), 14.
ISO 690 PUDELSKA, Krystyna, et al. THE EFFICIENCY OF MOTHER CROWNS AND QUALITY OF SOFT CUTTINGS OF A FEW DAHLIA CULTIVARS. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2015, 14.6: 14.
EndNote BibTeX RefMan