University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 14 (6) 2015 str. 29–38

Teresa Cybularz-Urban, Ewa Hanus-Fajerska, Anna Bach

INDUKCJA KALUSA I ORGANOGENEZA IN VITRO CATTLEYA Z CIAŁ POTOKORMOPODOBNYCH (PLBS) W RÓŻNYCH WARUNKACH ŚWIETLNYCH

abstrakt: W pracy opisano badania nad wpływem różnych warunków świetlnych in vitro na wzrost i rozwój międzygatunkowego mieszańca Cattleya intermedia × C. aurantiaca (Orchidaceae), którego zasób stanowiły kultury pędowe. Kalus indukowano z eksplantatów pędowych na zestalonej pożywce składającej się z zestawu soli mineralnych i witamin według MS, wzbogaconej 30 g l-1 sacharozy, 2,0 mg dm-3 siarczanu adeniny, 9,7 mg dm-3 kwasuaskorbinowego i z dodatkiem 1,0 µM TDZ, podczas gdy w pożywce proliferacyjnej zastosowano 4,95 µM BA, i 1,0 µM NAA. Badany materiał roślinny w formie ciał protokormopodobnych (PLBs) eksponowano na światło monochromatyczne o zróżnicowanej długości fali świetlnej. Na świetle białym, niebieskim, czerwonym, dalekiej czerwieni i ultrafiolecie uzyskano wartościowe linie, które różniły się tempem proliferacji, morfologią i cechami anatomicznymi. Poszczególne traktowania wywarły również znaczący wpływ na potencjał regeneracyjny badanej kultury. Światło niebieskie okazało się najbardziej korzystne w regeneracji pędów za pośrednictwem PLBs. Naświetlanie kultur światłem niebieskim, czerwonym lub daleką czerwienią doprowadziło do znaczącej redukcji zawartości chlorofili i karotenoidów w porównaniu z zawartością tych barwników w materiale eksponowanym na światło białe lub ultrafioletowe.
pub/14_6_29.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom14/zeszyt6/14_6_29.pdf
słowa kluczowe: kultura in vitro, Orchidaceae, proliferacja tkanki, fotomorfogeneza, mikrorozmnażanie

Zapis do cytowania:

MLA Cybularz-Urban, Teresa, et al. "CALLUS INDUCTION AND ORGANOGENESIS IN VITRO OF CATTLEYA FROM PROTOCORM-LIKE BODIES (PLBs) UNDER DIFFERENT LIGHT CONDITIONS." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14.6 (2015): 14.
APA Cybularz-Urban, T., Hanus-Fajerska, E., & Bach, A. (2015). CALLUS INDUCTION AND ORGANOGENESIS IN VITRO OF CATTLEYA FROM PROTOCORM-LIKE BODIES (PLBs) UNDER DIFFERENT LIGHT CONDITIONS. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14 (6), 14.
ISO 690 CYBULARZ-URBAN, Teresa, HANUS-FAJERSKA, Ewa, BACH, Anna. CALLUS INDUCTION AND ORGANOGENESIS IN VITRO OF CATTLEYA FROM PROTOCORM-LIKE BODIES (PLBs) UNDER DIFFERENT LIGHT CONDITIONS. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2015, 14.6: 14.
EndNote BibTeX RefMan