University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 14 (6) 2015 str. 3–14

Aistė Bagdonavičienė, Ausra Brazaityte, Akvile Virsile, Giedre Samuoliene, Jule Jankauskiene, Ramunas Sirtautas, Sandra Sakalauskiene, Jurga Miliauskienė, Nijolė Maročkienė, Pavelas Duchovskis

UPRAWA ROZSADY PAPRYKI SŁODKIEJ POD ŚWIATŁEM LAMP HPS I LED

abstrakt: W szklarniach sztuczne oświetlenie stosowane jest zimą i wczesną wiosną jako dodatkowe źródło światła, aby zwiększyć fotosyntezę i wzrost roślin. Celem pracy była ocena możliwości uprawy rozsady papryki słodkiej w szklarni pod lampami HPS z dodatkiem LED. Badania przeprowadzono w Instytucie Ogrodnictwa Litewskiego Centrum Nauk Rolniczych i Leśnych. Przebadano dwie odmiany papryki słodkiej (Capsicum annuum L.): ‘Reda’i ‘Figaro F1’. Jako dodatkowe światło, oprócz lamp HPS, zastosowano cztery rodzaje lamp LED o długościach fal: niebieskie 455 i 470 nm, zielono-niebieskie 505 nm oraz zielone 530 nm. PPFD LED wynosiło 15 μmol m-2 s-1, a lamp HPS – 90 μmol m-2 s-1. Długość dnia – 18 godzin. Na podstawie wyników stwierdzono, że dodatkowe światło LED miało różny wpływ na wzrost odmian papryki. Po dodaniu do światła lamp HPS LED-470 w rozsadzie papryki słodkiej odmiany ‘Reda’ stwierdzono największą powierzchnię liści, najwięcej świeżej i suchej masy roślin oraz największą zawartość barwników fotosyntetycznych. Podobny wpływ wywierało dodatkowe światło LED 455 i 505 nm. Natomiast dodatkowe zielone światło LED-530 nie miało wpływu na wzrost, a hamowało rozwój rozsady odmiany ‘Reda’. Światło HPS miało korzystny wpływ na parametry wzrostu siewek ‘Figaro F1’, zaś dodatek światła LED hamował ich wzrost i rozwój.
pub/14_6_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom14/zeszyt6/14_6_3.pdf
słowa kluczowe: chlorofil, hipokotyl, wzrost, masa liści, stosunek masy korzenie/część nadziemna

Zapis do cytowania:

MLA Bagdonavičienė, Aistė, et al. "CULTIVATION OF SWEET PEPPER (Capsicum annuum L.) TRANSPLANTS UNDER HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS SUPPLEMENTED BY LIGHT-EMITTING DIODES OF VARIOUS WAVELENGTHS." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14.6 (2015): 14.
APA Bagdonavičienė, A., Brazaityte, A., Virsile, A., Samuoliene, G., Jankauskiene, J., Sirtautas, R., Sakalauskiene, S., Miliauskienė, J., Maročkienė, N., & Duchovskis, P. (2015). CULTIVATION OF SWEET PEPPER (Capsicum annuum L.) TRANSPLANTS UNDER HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS SUPPLEMENTED BY LIGHT-EMITTING DIODES OF VARIOUS WAVELENGTHS. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14 (6), 14.
ISO 690 BAGDONAVIčIENė, Aistė, et al. CULTIVATION OF SWEET PEPPER (Capsicum annuum L.) TRANSPLANTS UNDER HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS SUPPLEMENTED BY LIGHT-EMITTING DIODES OF VARIOUS WAVELENGTHS. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2015, 14.6: 14.
EndNote BibTeX RefMan