University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 14 (6) 2015 str. 55–65

Krzysztof Klamkowski, Waldemar Treder, Katarzyna Wójcik

WYMIANA GAZOWA LIŚCI, WZROST I PLONOWANIE TRZECH ODMIAN TRUSKAWKI ROSNĄCYCH W WARUNKACH DŁUGOTRWAŁEGO DEFICYTU WODY

abstrakt: Niedobór wody jest jednym z ważniejszych czynników ograniczających plonowanie roślin uprawnych. Truskawka jest zaliczana do roślin o dużym zapotrzebowaniu na wodę i wysokiej wrażliwości na jej deficyt. W doświadczeniu określono reakcję na deficyt wody trzech odmian truskawki: ‘Elsanta’, ‘Grandarosa’, ‘Honeoye’. Rośliny były uprawiane w szklarni w pojemnikach wypełnionych mieszaniną substratu torfowego i kokosowego. Zastosowano dwie kombinacje nawodnieniowe: (i) optymalne nawadnianie – potencjał wody w podłożu utrzymywany był na poziomie -10 kPa (kontrola), (ii) deficyt wody – potencjał wody utrzymywany na poziomie -30 kPa. Rośliny stresowane otrzymywały obniżone dawki wody w ciągu całego cyklu uprawowego. Wykonywano pomiary intensywności wymiany gazowej oraz potencjału wody liści. Ponadto oceniono wzrost roślin oraz ich plonowanie. Deficyt wody w podłożu ograniczył natężenie wymiany gazowej oraz potencjał wody w liściach roślin. Pomiędzy badanymi odmianami stwierdzono istotne różnice w tolerancji na suszę. U roślin odmiany ‘Elsanta’ rosnących w warunkach deficytu wody stwierdzono wysokie wartości efektywności wykorzystania wody (określonej jako stosunek natężenia fotosyntezy do natężenia transpiracji). Niedobór wody wpłynął na wzrost roślin. Jedynie w przypadku odmiany ‘Honeoye’ stwierdzono znaczącą redukcję masy i powierzchni liści roślin poddanych działaniu stresu (w porównaniu do kontroli). Nie wykazano istotnych różnic w masie i długości systemu korzeniowego roślin odmiany ‘Elsanta’ rosnących w warunkach zróżnicowanego zaopatrzenia w wodę. W przypadku pozostałych odmian rozwój systemu korzeniowego roślin stresowanych był zahamowany. Największy plon uzyskano z roślin odmiany ‘Elsanta’, najmniejszy z ‘Honeoye’. Uzyskane wyniki wskazują, że spośród ocenianych odmian największą tolerancją na suszę charakteryzowały się rośliny odmiany ‘Elsanta’.
pub/14_6_55.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom14/zeszyt6/14_6_55.pdf
słowa kluczowe: Fragaria ananassa, wzrost, fotosynteza, transpiracja, stres wodny

Zapis do cytowania:

MLA Klamkowski, Krzysztof, et al. "EFFECTS OF LONG-TERM WATER STRESS ON LEAF GAS EXCHANGE, GROWTH AND YIELD OF THREE STRAWBERRY CULTIVARS." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14.6 (2015): 14.
APA Klamkowski, K., Treder, W., & Wójcik, K. (2015). EFFECTS OF LONG-TERM WATER STRESS ON LEAF GAS EXCHANGE, GROWTH AND YIELD OF THREE STRAWBERRY CULTIVARS. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14 (6), 14.
ISO 690 KLAMKOWSKI, Krzysztof, TREDER, Waldemar, WóJCIK, Katarzyna. EFFECTS OF LONG-TERM WATER STRESS ON LEAF GAS EXCHANGE, GROWTH AND YIELD OF THREE STRAWBERRY CULTIVARS. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2015, 14.6: 14.
EndNote BibTeX RefMan