University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 14 (6) 2015 str. 67–82

Robert Gruszecki, Andrzej Borowy, Andrzej Sałata, Grażyna Zawiślak

WPŁYW ŻYWYCH ŚCIÓŁEK I LINURONU NA ZACHWASZCZENIE ORAZ PLON MARCHWI UPRAWIANEJ NA REDLINACH

abstrakt: W dwuletnim doświadczeniu polowym porównano wpływ koniczyny białej (Trifolium repens L.), życicy trwałej (Lolium perenne L.), mieszanki koniczyny białej z życicą trwałą oraz przykaszanych chwastów, stosowanych jako żywe ściółki, z wpływem linuronu 675 g∙ha-1 na zachwaszczenie pola oraz plon marchwi (Daucus carota L.) ‘Flakkese 2’ uprawianej na redlinach. Żywe ściółki nie miały wpływu na wzrost chwastów podczas pięciu tygodni po siewie nasion marchwi i zmniejszały zachwaszczenie pola w sposób istotny pod koniec okresu uprawy. Żywe ściółki i przykaszane chwasty powodowały zmniejszenie plonu ogółem i plonu handlowego korzeni marchwi; w mniejszym stopniu zmniejszały także świeżą masę liści marchwi. Udział korzeni uszkodzonych przez owady i ślimaki oraz korzeni z objawami chorobowymi w plonie niehandlowym zebranym z poletek okrytych żywymi ściółkami i przykaszanymi chwastami był mniejszy, a udział korzeni rozwidlonych oraz korzeni o średnicy mniejszej niż 20 mm był większy niż na poletkach opryskanych linuronem 675 g∙ha-1. Przykaszane chwasty były mniej przydatne jako żywa ściółka w uprawie marchwi na redlinach niż koniczyna biała, życica trwała i mieszanka tych dwóch gatunków.
pub/14_6_67.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom14/zeszyt6/14_6_67.pdf
słowa kluczowe: życica trwała, koniczyna biała, koszenie, struktura plonu

Zapis do cytowania:

MLA Gruszecki, Robert, et al. "EFFECT OF LIVING MULCH AND LINURON ON WEEDS AND YIELD OF CARROT UNDER RIDGE CULTIVATION." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14.6 (2015): 14.
APA Gruszecki, R., Borowy, A., Sałata, A., & Zawiślak, G. (2015). EFFECT OF LIVING MULCH AND LINURON ON WEEDS AND YIELD OF CARROT UNDER RIDGE CULTIVATION. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14 (6), 14.
ISO 690 GRUSZECKI, Robert, et al. EFFECT OF LIVING MULCH AND LINURON ON WEEDS AND YIELD OF CARROT UNDER RIDGE CULTIVATION. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2015, 14.6: 14.
EndNote BibTeX RefMan