University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 14 (6) 2015 str. 83–96

Edyta Derkowska, Lidia Sas Paszt, Paweł Trzciński, Michał Przybył, Krzysztof Weszczak

WPŁYW BIONAWOZÓW NA WZROST ROŚLIN I MIKROBIOLOGIĘ RYZOSFERY ODMIAN TRUSKAWKI UPRAWIANEJ W SZKLARNI

abstrakt: Celem przeprowadzonych badań była ocena wzrostu i rozwoju trzech odmian roślin truskawki nawożonych bionawozami w warunkach szklarniowych. Doświadczenie przeprowadzono w kompleksie szklarniowym Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach w latach 2013 i 2014 (w okresie od lutego do lipca). Rośliny trzech odmian truskawki Elsanta, Honeoye i Elkat posadzono w rizoboksach i zastosowano następujące nawożenie: kontrola 0 (bez nawożenia), kontrola NPK, substrat bakteryjno-mikoryzowy Micosat, obornik, Humus UP i Vinassa. Aplikacja Humusu UP miała korzystny wpływ na wzrost roślin, pole powierzchni liści, ich świeżą i suchą masę, stopień kolonizacji mikoryzowej w korzeniach oraz liczbę spor arbuskularnych grzybów mikoryzowych (AMF) w rizosferze roślin. Biopreparaty Humus UP oraz Vinassa miały również pozytywny wpływ na wielkość systemu korzeniowego, ogólną liczbę bakterii, liczbę bakterii wytwarzających formy przetrwalnikowe i ogólną liczbę grzybów strzępkowych w glebie rizosferowej roślin truskawki, w porównaniu z nawożeniem mineralnym NPK w warunkach szklarniowych.
pub/14_6_83.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom14/zeszyt6/14_6_83.pdf
słowa kluczowe: bioprodukty, wzrost roślin, grzyby AMF, bakterie rizosferowe, Fragaria × ananasa

Zapis do cytowania:

MLA Derkowska, Edyta, et al. "INFLUENCE OF BIOFERTILIZERS ON PLANT GROWTH AND RHIZOSPHERE MICROBIOLOGY OF GREENHOUSE-GROWN STRAWBERRY CULTIVARS." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14.6 (2015): 14.
APA Derkowska, E., Paszt, L. S., Trzciński, P., Przybył, M., & Weszczak, K. (2015). INFLUENCE OF BIOFERTILIZERS ON PLANT GROWTH AND RHIZOSPHERE MICROBIOLOGY OF GREENHOUSE-GROWN STRAWBERRY CULTIVARS. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14 (6), 14.
ISO 690 DERKOWSKA, Edyta, et al. INFLUENCE OF BIOFERTILIZERS ON PLANT GROWTH AND RHIZOSPHERE MICROBIOLOGY OF GREENHOUSE-GROWN STRAWBERRY CULTIVARS. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2015, 14.6: 14.
EndNote BibTeX RefMan