University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 14 (6) 2015 str. 97–114

Sylwester Smoleń, Łukasz Skoczylas, Roksana Rakoczy, Iwona Ledwożyw-Smoleń, Aneta Kopeć, Ewa Piątkowska, Renata Bieżanowska-Kopeć, Mirosław Pysz, Aneta Koronowicz, Joanna Kapusta-Duch, Włodzimierz Sady

SKŁAD MINERALNY ROŚLIN SAŁATY (LACTUCA SATIVA L.) GRUNTOWEJ W ZALEŻNOŚCI OD ZRÓŻNICOWANEGO NAWOŻENIA ZWIĄZKAMI JODU I SELENU

abstrakt: Prowadzenie równoczesnej biofortyfikacji (wzbogacenia) roślin w I i Se jest uzasadnione. Niska ich zawartość w glebach jest przyczyną endemicznego niedoboru I i Se u kilku miliardów ludzi na świecie. Wciąż brak jest obiektywnych informacji na temat wpływu interakcji I i Se na gospodarkę mineralną roślin. Badania (przeprowadzone w latach 2012–2014) obejmowały nawożenie doglebowe jodem i selenem sałaty odmiany Valeska z uwzględnieniem następujących kombinacji: kontrola, KI, KIO3, Na2SeO4, Na2SeO3, KI + Na2SeO4, KIO3 + Na2SeO4, KI + Na2SeO3, KIO3 + Na2SeO3. Jod i selen były aplikowane dwukrotnie: przedsiewnie i w nawożeniu pogłównym (po 2,5 kg I·ha-1 + 0,5 kg Se·ha-1) – zastosowano całkowitą dawkę 5 kg I·ha-1 i 1 kg Se·ha-1. Nawożenie Na2SeO4, KI + Na2SeO4 i KIO3 + Na2SeO4 powodowało silne ograniczenie wielkości plonu suchej masy roślin – wpływało również na obniżenie zawartości P, K, Mg, Ca, B, Zn i Cd w sałacie. Nawożenie Na2SeO3, KI + Na2SeO3 i KIO3 + Na2SeO3 miało mniej negatywny wpływ na plon suchej masy niż stosowanie Na2SeO4 – rokrocznie miało one bardzo zróżnicowany wpływ na zawartość składników mineralnych w sałacie. Produktywność suchej masy roślin po nawożeniu KI i KIO3 było zmienne w latach badań – w tych obiektach zawartość jodu w sałacie była negatywnie skorelowana z zawartością K, Mg, Ca, S, Na, B, Cu, Fe, Mn, Zn, Cd i Pb. Łączne nawożenie KI i KIO3 z Na2SeO4 oraz z Na2SeO3 zmniejszało negatywną korelację pomiędzy zawartością jodu (w obiektach KI i KIO3) a zawartością K, Mg, Ca, S, Na, B, Cu, Fe, Mn, Zn, Cd i Pb w sałacie. Po nawożeniu Na2SeO4 zawartość selenu w sałacie była dodatnio skorelowana z zawartością Na oraz negatywnie skorelowana z zawartością Mg, Ca, Fe, Mn i Cd. Zawartość selenu w sałacie po nawożeniu wyłącznie Na2SeO3 była dodatnio skorelowana z zawartością P, K, Na, Mn, Mo i Zn. Zmienne warunki klimatyczne „maskowały” wpływ nawożenia I i Se na funkcjonowanie gospodarki mineralnej roślin sałaty.
pub/14_6_97.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom14/zeszyt6/14_6_97.pdf
słowa kluczowe: makroskładniki, mikroskładniki, żywienie roślin, metale ciężkie, żywienie mineralne

Zapis do cytowania:

MLA Smoleń, Sylwester, et al. "MINERAL COMPOSITION OF FIELD-GROWN LETTUCE (Lactuca sativa L.) DEPENDING ON THE DIVERSIFIED FERTILIZATION WITH IODINE AND SELENIUM COMPOUNDS." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14.6 (2015): 14.
APA Smoleń, S., Skoczylas, ., Rakoczy, R., Ledwożyw-Smoleń, I., Kopeć, A., Piątkowska, E., Bieżanowska-Kopeć, R., Pysz, M., Koronowicz, A., Kapusta-Duch, J., & Sady, W. (2015). MINERAL COMPOSITION OF FIELD-GROWN LETTUCE (Lactuca sativa L.) DEPENDING ON THE DIVERSIFIED FERTILIZATION WITH IODINE AND SELENIUM COMPOUNDS. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 14 (6), 14.
ISO 690 SMOLEń, Sylwester, et al. MINERAL COMPOSITION OF FIELD-GROWN LETTUCE (Lactuca sativa L.) DEPENDING ON THE DIVERSIFIED FERTILIZATION WITH IODINE AND SELENIUM COMPOUNDS. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2015, 14.6: 14.
EndNote BibTeX RefMan