University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 8 (4) 2009 str. 11–22

Bożena Radajewska, Michał Szklarz

WZROST I PLONOWANIE DRZEW BRZOSKWINI PO CIęCIU REGENERACYJNYM

abstrakt: W latach 2006–2008 w Przybrodzie koło Poznania badano drzewa brzoskwini ‘Harbinger’ na podkładkach: Siewka Mandżurska, Wisienka stepowa i Siewka Rakoniewicka o koronie wrzecionowej, silnie uszkodzone przez mróz zimą 2005/2006. W maju 2006 r. przeprowadzono intensywne cięcie drzew. Celem badań była ocena wpływu cięcia i podkładek na proces regeneracji i plonowanie przemarzniętych drzew. Cięcie spowodowało obniżenie wysokości drzew oraz zasięgu koron w stosunku do kontroli. Grubsze były pnie drzew silnie ciętych od kontrolnych. Cięcie drzew spowodowało obniżenie plonu w 3 roku po cięciu o około 30% w stosunku do kontroli. Najlepiej plonowały drzewa na podkładce Siewka Rakoniewicka, a najsłabiej na Wisience stepowej.
pub/8_4_11.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom8/zeszyt4/8_4_11.pdf
słowa kluczowe: wzrost, brzoskwinia, cięcie regeneracyjne, podkładka, plonowanie

Zapis do cytowania:

MLA Radajewska, Bożena, and Michał Szklarz. "Growth and yielding of frostbitten peach trees after regenerative pruning." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 8.4 (2009): 8.
APA Radajewska, B., & Szklarz, M. (2009). Growth and yielding of frostbitten peach trees after regenerative pruning. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 8 (4), 8.
ISO 690 RADAJEWSKA, Bożena, SZKLARZ, Michał. Growth and yielding of frostbitten peach trees after regenerative pruning. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2009, 8.4: 8.
EndNote BibTeX RefMan