University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 8 (4) 2009 str. 23–33

Renata Nurzyńska-Wierdak

WZROST I PLON ROKIETTY SIEWNEJ (ERUCA SATIVA MILL.) POD WPłYWEM NAWOżENIA AZOTOWO-POTASOWEGO

abstrakt: Badano wpływ zróżnicowanego nawożenia azotowo-potasowego na wzrost, plon i skład chemiczny liści rokietty siewnej uprawianej w szklarni nieogrzewanej w okresie jesiennym. Zastosowano dwie dawki azotu (0,3 i 0,6 g dm-3) w formie saletry wapniowej oraz trzy dawki potasu (0,3; 0,6 i 0,9 g dm-3) w postaci chlorku potasu i siarczanu potasu. Zwiększanie ilości azotu i potasu przyczyniało się na ogół do zwiększania plonu świeżej masy liści. Rośliny żywione KCl charakteryzowały się większą koncentracją kwasu L-askorbinowego, chloru i wapnia, natomiast mniejszą zawartością białka, cukrów ogółem i siarczanów w porównaniu z roślinami żywionymi K2SO4.
pub/8_4_23.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom8/zeszyt4/8_4_23.pdf
słowa kluczowe: rokietta siewna, nawożenie, plon świeżej masy liści, skład chemiczny liści

Zapis do cytowania:

MLA Nurzyńska-Wierdak, Renata. "Growth and yield of garden rocket (Eruca sativa. Mill.) affected by nitrogen and potassium fertilization." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 8.4 (2009): 8.
APA Nurzyńska-Wierdak, R. (2009). Growth and yield of garden rocket (Eruca sativa. Mill.) affected by nitrogen and potassium fertilization. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 8 (4), 8.
ISO 690 NURZYńSKA-WIERDAK, Renata. Growth and yield of garden rocket (Eruca sativa. Mill.) affected by nitrogen and potassium fertilization. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2009, 8.4: 8.
EndNote BibTeX RefMan