University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 8 (4) 2009 str. 3–10

Małgorzata Śmigielska, Marek Jerzy

TRWAłOść POZBIORCZA HIACYNTóW PęDZONYCH W DONICZKACH PRZY śWIETLE SZTUCZNYM O RóżNEJ BARWIE

abstrakt: Cebule trzech odmian hiacyntów pędzono przy sztucznym świetle, pod lampami fluorescencyjnymi typu TLD 36W, emitującymi światło białe, niebieskie, zielone, żółte i czerwone. Dobowa ilość światła wynosiła 0.54 mol·m-2 (25 μmol·m-2·s-1 × 6 h). Trwałość pozbiorcza hiacyntów zależała m.in. od długości okresu kwitnienia, a ten był najdłuższy po zastosowaniu białej i niebieskiej barwy światła. Światło czerwone obniżało trwałość kwiatów i pogarszało wartość ozdobną roślin. Sztywność pędów kwiatostanowych zależała od odmiany, ale u wszystkich była niższa od pożądanej. Dotyczy to również liści, których elongacja była największa pod lampami o barwie czerwonej. U odmiany ‘Fondant’ liście były bardzo wiotkie.
pub/8_4_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom8/zeszyt4/8_4_3.pdf
słowa kluczowe: Hyacinthus orientalis L., lampy fluorescencyjne, trwałość pozbiorcza, elongacja kwiatostanu i liści, sztywność pędów i liści

Zapis do cytowania:

MLA Śmigielska, Małgorzata, and Marek Jerzy. "Post-harvest life of hyacinths forced by different colours of artificial light." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 8.4 (2009): 8.
APA Śmigielska, M., & Jerzy, M. (2009). Post-harvest life of hyacinths forced by different colours of artificial light. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 8 (4), 8.
ISO 690 ŚMIGIELSKA, Małgorzata, JERZY, Marek. Post-harvest life of hyacinths forced by different colours of artificial light. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2009, 8.4: 8.
EndNote BibTeX RefMan