University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 8 (4) 2009 str. 35–44

Elżbieta Kaczmarska

WZROST, KWITNIENIE I OWOCOWANIE SZEśCIU ODMIAN żURAWINY AMERYKAńSKIEJ (VACCINIUM MACROCARPON AIT.)

abstrakt: Żurawina wielkoowocowa (Vaccinium macrocarpon Ait.) należąca do rodziny wrzosowate (Ericaceae) jest uprawiana przede wszystkim na torfowiskach wysokich. W Polsce panują dobre warunki klimatyczne oraz występuje znaczący areał kwaśnych gleb odpowiednich do uprawy żurawiny. Owoce żurawiny nadają się do spożycia wyłącznie po przetworzeniu, głównie w postaci soków i sosów. Żurawina zaliczana jest do roślin leczniczych z uwagi na wysoką zawartość składników odżywczych cennych dla zdrowia człowieka, takich jak: witaminy A, B1, B2, B6 i C, flawonoidy, kwasy organiczne i inne. W 2004 r. na plantacji doświadczalnej Katedry Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych w Felinie koło Lublina rozpoczęto badania 6 odmian żurawiny wielkoowocowej. Sadzonki zostały posadzone na specjalnie przygotowanych stanowiskach wypełnionych torfem kwaśnym w rozstawie 50×50 cm. Badano następujące właściwości roślin: dynamika wzrostu, długość pędów poziomych, liczba pędów pionowych, kwiatów i owoców na powierzchni 1 m2 (w 4 powtórzeniach), masa 100 jagód oraz żywotność pyłku. Podczas dwuletnich badań najlepiej plonowały odmiany ‘Pilgrim’ i ‘Cropper’ (średnio 662 g i 611 g z poletka o powierzchni 1 m2). Najniższy plon zebrano z roślin odmiany ‘Stankavich’ (średnio 95,5 g). Odmiany ‘Pilgrim’ i ‘Cropper’ charakteryzowały się najwyższą średnią masą pojedynczego owocu (odpowiednio 1,55 g i 1,51 g), najdrobniejsze owoce zebrano z roślin odmiany ‘Stankavich’ (0,57 g), natomiast odmiany ‘Cropper’, ‘Le Munion’ i Nr 20 wytwarzały owoce średniej wielkości. Dwuczynnikowa analiza wariancji wykazała wysoką istotność interakcji odmiana × rok w przypadku takich cech, jak: roczny przyrost długopędów, liczba kwiatów i owoców na 1 m2 oraz plon owoców. Największą liczbę żywotnych ziaren pyłku oszacowano w przypadku odmian ‘Cropper’ i ‘Pilgrim’.
pub/8_4_35.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom8/zeszyt4/8_4_35.pdf
słowa kluczowe: plonowanie, Vaccinium macrocarpon Ait., wegetacja, żywotność pyłku

Zapis do cytowania:

MLA Kaczmarska, Elżbieta. "Growth, flowering and yielding of six american cranberry (Vaccinium macrocarpon Ait.) cultivars." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 8.4 (2009): 8.
APA Kaczmarska, E. (2009). Growth, flowering and yielding of six american cranberry (Vaccinium macrocarpon Ait.) cultivars. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 8 (4), 8.
ISO 690 KACZMARSKA, Elżbieta. Growth, flowering and yielding of six american cranberry (Vaccinium macrocarpon Ait.) cultivars. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2009, 8.4: 8.
EndNote BibTeX RefMan