University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 8 (4) 2009 str. 69–78

Marek Gajewski, Paweł Szymczak, Marta Bajer

GROMADZENIE SKłADNIKóW CHEMICZNYCH W KORZENIACH SPICHRZOWYCH PRZEZ MARCHEW RóżNYCH ODMIAN PODCZAS OKRESU WEGETACJI

abstrakt: Streszczenie W latach 2006–2008 przeprowadzono doświadczenie polowe nad wpływem długości okresu wegetacji na gromadzenie się składników chemicznych w korzeniach spichrzowych marchwi odmian o zróżnicowanej barwie i kształcie korzenia. Obiektem badań była marchew odmian ‘Perfekcja’, ‘Interceptor’, ‘Vita Longa’, ‘Nebula’, ‘Purple Haze’, 'Deep Purple', ‘Mello Yello’ oraz 'White Satin'. W odstępach trzech tygodni badano w korzeniach zawartość suchej masy, cukrów ogółem, ekstraktu, karotenoidów ogółem oraz azotanów(V). Analizowano również zależność między masą korzeni spichrzowych marchwi a gromadzeniem się w nich składników chemicznych. Uzyskane wyniki wskazują na duże zróżnicowanie składu chemicznego korzeni badanych odmian marchwi oraz duże zmiany w ich składzie chemicznym w zależności od terminu zbioru. Najwięcej cukrów ogółem, ekstraktu oraz karotenoidów ogółem w końcowym okresie wegetacji gromadziły korzenie odmiany fioletowo-pomarańczowej 'Purple Haze'. Wykazano dużą zależność (współczynnik determinacji R2 powyżej 80%) gromadzenia suchej masy, cukrów oraz ekstraktu w korzeniach spichrzowych od przyrostu masy korzeni spichrzowych w ciągu okresu wegetacji. Zależność ta w przypadku zawartości karotenoidów i azotanów była natomiast dużo słabsza. Stwierdzono także silną zależność suchej masy korzeni spichrzowych od zawartości w nich cukrów ogółem i ekstraktu.
pub/8_4_69.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom8/zeszyt4/8_4_69.pdf
słowa kluczowe: marchew, odmiany, okres wegetacji, sucha masa, cukry, azotany(V), karotenoidy

Zapis do cytowania:

MLA Gajewski, Marek, et al. "The accumulation of chemical compounds in storage roots by carrots of different cultivars during vegetation period." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 8.4 (2009): 8.
APA Gajewski, M., Szymczak, P., & Bajer, M. (2009). The accumulation of chemical compounds in storage roots by carrots of different cultivars during vegetation period. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 8 (4), 8.
ISO 690 GAJEWSKI, Marek, SZYMCZAK, Paweł, BAJER, Marta. The accumulation of chemical compounds in storage roots by carrots of different cultivars during vegetation period. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2009, 8.4: 8.
EndNote BibTeX RefMan