University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 8 (4) 2009 str. 79–85

Ewa Rożek

WPłYW ZAGęSZCZENIA ROśLIN I NAWADNIANIA NA PLONOWANIE I WYBRANE CECHY TECHNOLOGICZNE KILKU ODMIAN SELERA KORZENIOWEGO (APIUM GRAVEOLENS L. VAR. RAPACEUM)

abstrakt: Podczas badań przeprowadzonych w latach 2004–2005, w Zakładzie Doświadczalnym Felin UP w Lublinie oceniono wpływ nawadniania i zagęszczenia roślin na plonowanie i wybrane cechy technologiczne (średnia masa zgrubień i występowanie pustych przestrzeni) kilku obecnie uprawianych odmian selera korzeniowego. Wykazano istotny wpływ badanych czynników na wielkość i jakość plonu selera korzeniowego. Średnio dla lat badań, plon roślin nienawadnianych kształtował się w granicach 34,7–48,8 t · ha–1, a roślin nawadnianych 47,1–66,3 t · ha–1. Zwiększenie zagęszczenia roślin z 37 tys. szt. do 55,6 tys. szt. ha-1 umożliwiło uzyskanie większego plonu roślin nienawadnianych o 15,6%, a roślin nawadnianych o 21,5%. Badane czynniki wpłynęły istotnie na średnią masę zgrubień ocenianych odmian selera korzeniowego, wielkość występujących w nich pustych przestrzeni oraz udział zgrubień z pustymi przestrzeniami w plonie przemysłowym.
pub/8_4_79.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom8/zeszyt4/8_4_79.pdf
słowa kluczowe: puste przestrzenie, masa zgrubień, odmiany selera korzeniowego, cechy technologiczne

Zapis do cytowania:

MLA Rożek, Ewa. "Effect of plant density and irrigation upon yield and selected technological features of some celeriac (Apium graveolens L. var. Rapaceum) cultivars." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 8.4 (2009): 8.
APA Rożek, E. (2009). Effect of plant density and irrigation upon yield and selected technological features of some celeriac (Apium graveolens L. var. Rapaceum) cultivars. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 8 (4), 8.
ISO 690 ROżEK, Ewa. Effect of plant density and irrigation upon yield and selected technological features of some celeriac (Apium graveolens L. var. Rapaceum) cultivars. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2009, 8.4: 8.
EndNote BibTeX RefMan